intake

 

Voorafgaand aan de eerste behandeling hebben we een kort intakegesprek. Deze tijd staat los van de behandeltijd. Algehele gezondheid en specifieke klachten worden doorgenomen.Relevante onderwerpen zoals de aanvang van de klacht en het verloop hiervan, factoren die de klacht verergeren of verbeteren, ziektehistorie, medicijngebruik, leefstijl, stressfactoren, uw priv├ę- en werksituatie kunnen aan bod komen. Dit wordt ingevuld tijdens het eerste consult op een behandelovereenkomst/intakeformulier, volgens de eisen van de Beroepsverening, zodat ik alle gegevens compleet heb.

werkwijze

 

Een klacht wordt onderzocht en behandeld vanuit een holistisch perspectief op basis van de 5 natuurgerichte principes. Het fysieke lichaam, de geest, emoties en gedachten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Spanning uit zich in het lichaam. Het lichaam biedt een prachtige ingang om de balans weer te herstellen. Ik heb de beschikking over meerdere methodieken die ik afzonderlijk of in combinatie met elkaar kan gebruiken. Alle beschreven behandelmethodes kunnen onderdeel zijn van het natuurgeneeskundig consult. Zo krijgt u een behandeling op maat. Behandeldoel, behandelplan en terugkoppelmomenten worden met u besproken en voor uw eigen stuk kunnen adviezen worden gegeven op het gebied van klachtonderhoudende factoren, (yoga)oefeningen, ontzuring en ontgifting, meditaties, emotiemanagement en stresshantering.

contra indicaties

 

Massage is voor alle leeftijden en voor iedereen. In sommige gevallen is het beter van niet, omdat het lichaam dan teveel prikkels krijgt. Het verwerken daarvan kost energie, die soms elders voor herstel in het lichaam nodig is, zoals bij:
 • pathologische (ziekelijke) afwijkingen
 • koorts (verhoogde stofwisseling)
 • zeer slechte algemene gezondsheidstoestand
 • extreme vermoeidheid
 • pijnen, uitgezonderd spierpijn (zowel algeheel als plaatselijk)
 • steenpuisten (besmettings- en uitbreidingsgevaar)
 • infectieziektes zoals griep en verkoudheid
 • hartklachten
 • letsel aan skelet (gewrichtsproblemen, kneuzingen, botbreuken)
 • bij acute ontstekingen en ontstekingsprocessen
 • bij huidallergie├źn
 • onlangs geopereerd zijn
 • problemen van psychiatrische aard
 • bij een gevorderde zwangerschap
 • spataderen
 • bij gebruik van bewustzijnsonderdrukkende medicijnen, drugs, alcohol, antibiotica of bloedverdunners

Manuele lymfedrainage kan niet worden ingezet bij acute infecties, acute trombose en bij tuberculose.

beroepsvereniging

 


Als paramedisch natuurgeneeskundig therapeute ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging VBAG. Omdat ik daarmee voldoe aan de kwaliteitseisen en praktijkvoering zoals die aan zorgverleners gesteld worden, word ik erkend door een groot aantal zorgverzekeraars.

klacht- en tuchtrecht

 

Als therapeut, aangesloten bij Beroepsvereniging VBAG, beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Indien u een klacht hebt, en u komt er niet uit met de therapeut, meld deze dan eerst bij de VBAG die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de klachtenfunctionaris van Quasir en beoordeeld door de geschillencommissie Zorggeschil.

AVG

 

De nieuwe Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, geldt vanaf 25 mei 2018. Onze Privacy Verklaring kunt u lezen door hier te klikken. Deze verklaring beschrijft welke van uw persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. De verklaring vat ook samen welke rechten u heeft met betrekking tot deze gegevens. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).