intake

 

Voorafgaand aan de eerste behandeling hebben we een kort intakegesprek. Deze tijd staat los van de behandeltijd. Algehele gezondheid en specifieke klachten worden doorgenomen aan de hand van een vragenlijst. Relevante onderwerpen zoals de aanvang van de klacht en het verloop hiervan, factoren die de klacht verergeren of verbeteren, ziektehistorie, medicijngebruik, leefstijl, stressfactoren, uw priv├ę- en werksituatie kunnen aan bod komen. Tijdens het eerste consult vult u tevens een standaard behandelovereenkomst in, zoals gehanteerd door de Beroepsverening, zodat ik alle gegevens compleet heb.

werkwijze

 

Een klacht wordt onderzocht en behandeld vanuit een holistisch perspectief op basis van de 5 natuurgerichte principes. Het fysieke lichaam, de geest, emoties en gedachten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Spanning uit zich in het lichaam. Het lichaam biedt een prachtige ingang om de balans weer te herstellen. Ik heb de beschikking over meerdere technieken die in combinatie met elkaar onderdeel kunnwn zijn van het natuurgeneeskundig consult. Zo krijgt u een behandeling op maat. Behandeldoel, behandelplan en terugkoppelmomenten worden met u besproken en voor uw eigen stuk kunnen adviezen worden gegeven op het gebied van klachtonderhoudende factoren, (yoga)oefeningen, ontzuring en ontgifting, meditaties, emotiemanagement en stresshantering.

contra indicaties

 

De behandeling is voor alle leeftijden en voor iedereen. In sommige gevallen is het beter van niet, omdat het lichaam dan teveel prikkels krijgt. Het verwerken daarvan kost energie, die soms elders voor herstel in het lichaam nodig is, zoals bij:
 • pathologische (ziekelijke) afwijkingen
 • koorts (verhoogde stofwisseling)
 • zeer slechte algemene gezondsheidstoestand
 • extreme vermoeidheid
 • pijnen, uitgezonderd spierpijn (zowel algeheel als plaatselijk)
 • steenpuisten (besmettings- en uitbreidingsgevaar)
 • infectieziektes zoals griep en verkoudheid
 • hartklachten
 • letsel aan skelet (gewrichtsproblemen, kneuzingen, botbreuken)
 • bij acute ontstekingen en ontstekingsprocessen
 • bij huidallergie├źn
 • onlangs geopereerd zijn
 • problemen van psychiatrische aard
 • bij een gevorderde zwangerschap
 • spataderen
 • bij gebruik van bewustzijnsonderdrukkende medicijnen, drugs, alcohol, antibiotica of bloedverdunners

Manuele lymfedrainage kan niet worden ingezet bij acute infecties, acute trombose en bij tuberculose.

beroepsvereniging

 


Als paramedisch natuurgeneeskundig therapeute ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging BATC. Omdat ik daarmee voldoe aan de kwaliteitseisen en praktijkvoering zoals die aan zorgverleners gesteld worden, word ik erkend door een groot aantal zorgverzekeraars.

klant- en tuchtrecht

 

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u hier downloaden. Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

AVG

 

De nieuwe Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, geldt vanaf 25 mei 2018. Onze Privacy Verklaring kunt u lezen door hier te klikken. Deze verklaring beschrijft welke van uw persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. De verklaring vat ook samen welke rechten u heeft met betrekking tot deze gegevens. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).